الكتروموتور abb 37kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-250m6a با 37 کیلووات قدرت در دسته موتور های با ولتاژ پایین قرار می گیرد.