الکتروموتور

الکتروموتور به شکل امروزی در ابتدای امر توسط نیکولا تسلا در سال 1882 پایه گذاری شد. نیکولا انواع الکتروموتورتسلا کمک شایانی در زمینه ساخت انواع الکتروموتور انجام داده است. وی با ابداع یک میدان مغناطیسی دوار چراغ ساخت این وسیله را در ذهن روشن ساخت و سپس با ساخت موتور القایی دو فاز تحقیقات خود را تکمیل کرد. وی همچنین تا سال 1888 تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام داد و حق امتیاز هایی در زمینه اختراع موتور خود دریافت نمود.

در سال 1890 موتور سه فاز روتور قفسی ابداع شد که دارای کاربرد وسیع و فراوان است.

نمایش بیشتر