• توان ورودی 0.12 تا 45 کیلووات
  • گشتاور خروجی از 53 تا 6060 نیوتن
  • قطر شافت از 22 تا 100 میلیمتر
  • قیمت محصول از 1.970.000