در صنعت برای پیشرفت فرایند ها و یا تولیداتی از قبیل محصولات شیمیایی، الکترو نیکی،غذایی، نانو تکنولوژی و … فشار جو زمین باید به مقدار مشخصی کاهش یابد. همانگونه که می دانیم لایه جو زمین به کلیه اجسام زمین فشاری وارد میکند که در گذشته آن را در سطح دریا یا به عبارتی در محلی که فاقد ارتفاع است ، با واحد هایی از قبیل میلی بار(mbar) یا میلی بار جیوه(mmHg)  اندازه گیری می شود.

وظیفه پمپ وکیوم کاهش فشار جو و نزدیک کردن آن به صفر است ولی هیچگاه به صفر(خلاء مطلق) نخواهد رسید. برای این منظور پمپ های وکیوم مختلفی با توجه به تکنولوژی و نوع کارایی طراحی و تولید گردیده اند.

پمپ های وکیوم رینگ مایع یا  خلاء به میزان حداکثر  10یا 1013 میلی بار(mbar) در دسته Rough vacuum ها قرار دارند.

پمپ های وکیوم آب در گردش رینگ جهت کاهش فشار جو و ایجاد خلا در کاربری های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. بطور خلاصه پمپ های وکیوم آب در گردش طی چهار مرحله شامل :جداسازی بر اساس اختلاف دانسیته، تراکم، افزایش فشار و نهایتا خروج گاز عمل وکیوم و کاهش فشار را انجام می دهد.

پمپ های وکیوم آب در گردش اطلس از محصولات وارداتی فروشگاه توان صنعت جهت تامین نیاز مصرف کنندگان است.

ابعاد پمپ وکیوم آب در گردش اطلس 400 متری مدل 2SK-6A در شکل زیر نمایش داده شده است.

دانلود کاتالوگ پمپ وکیوم اطلس