اینورتر دلتا مدل vl توليدی شركت دلتا، درايو با كاربردی خاص در آسانسور می باشد. در طراحی اوليه اين اینورتر و پارامتر های پيش فرض در نظر گرفته شده، استفاده از اين مدل در تابلوی آسانسور های قديمی،‌ آسانسور های هيدروليكی و آسانسور های مخصوص بالا بردن ماشين (پاركينگ های آسانسوری خودرو) فراهم گرديده است.

مشخصات كلی اینورتر دلتا مدل vl :

  • صرفه جويی در زمان و فضا براي سهولت در نصب
  • عملكرد بسيار بالا :عملكرد مگنت دائم موتور تا 95%
  • بهره وری بالای انرژی: تنها نصب انرژی موتور های سنتی و يك سوم موتور های هيدروليكی توسط اين درايو بكار گرفته می شود.
  • شرايط حفاظتی محيطی و صرفه جويی در هزينه های تعمير و نگهداری بطوريكه هيچ گونه تعويض روغن دنده ای مورد نیاز نباشد.
  • حركت نرم آسانسور از طريق بهره گيری از آخرين تكنولوژی و مكانيزم های موجود در صنعت طراحی درايو.
  • این مدل اینورتر دلتا دارای كنتاكتور خروجی برای نصب ترمز مكانيكی آسانسور است.

دانلود دفترچه راهنمای اینورتر دلتا مدل VFD-VL