پمپ وکیوم

تاریخچه پمپ وکیوم :

پمپ وکیوم یکی از پر کاربردترین ابزارهای جهان امروز است. این وسیله برای بار نخست به وسیله ی دانشمندی آلمانی به نام اتو وان گریکه در سال 1650 اختراع شد. از آن پس بر این اساس، این وسیله در انواع و مدل های گوناگون و در کاربری های مختلف تولید و عرضه شد.

نحوه ی عملکرد پره ی چرخنده در پمپ های وکیوم:

1.مرحله ی انبساط (باز شدن ورودی و فشار کم) (اندوکسیوم)

2.ایزوله کردن (بسته شدن ورودی) (تجزیه)

3.مرحله ی تراکم پرفشار (تراکم)

4.خارج شدن گاز

نمایش بیشتر