ویژگی های اینورتر ال اس iv5 :

  • راه حلي قدرتمند براي سيستم هاي اينورتر
  • کنترل پيشرفته سرعت و گشتاور (200% تا 250% گشتاور لحظه اي)
  • عملکرد دقيق سنکرون سرعت و مکان
  • محاسبه خودکار پارامترهاي موتور در حالت ايستا
  • کنترلر PID / کشش / گشتاور
  • کنترل فوق دقيق توسط آپشن انکودر در اینورتر ال اس iv5
  •  عملکردهاي تخصصي براي کاربردهاي وسيع
  • قابليت بالانس بار
  • قابليت کنترل ضخامت
  • قابليت جبران سازي اينرسي