این اینورتر دارای وكتور كنترل و در صورت استفاده از كارت انكودر فيدبک، كاملا حلقه بسته (Full Closed-Loop) عمل می کند.

ویژگی های اینورتر تکو a510: