دامنه گشتاور از 32 نیوتن تا 2000 نیوتن

جنس بدنه از فولاد

دامنه اندازه سایز از 35 تا 130 سانتی متر

نسبت تبدیل از 9.5 تا 59.6

شروع قیمت از 850.000 تومان