الكتروموتور abb 5.5kw / 900rpm با كد فني m2qa-132m6b که دارای وزن 75کیلوگرم می باشد.