الکتروموتور ABB 900 دور همواره به نام الكتروموتور منطبق بر نياز های مشتری در بازار شناخته شده است.

Efficiency‌ بالا در موتورهای سری MQ2A 1 تا 315 كيلووات 2 و 4 قطبی (S1 Duty) با توجه به رعايت استاندارد كلاس 2CEMEP-EU، هزينه های مصرف انرژی و كارايی (Performance) ‌را كاهش می دهند.

تنوع رنج ولتاژ بسيار عالی و دسترسي به رنج ولتاژی تا حداكثر 690 ولت از فركانس 50 تا 60 هرتز از ویژگی های بارز این دسته از محصولات ABB است.

موتورهای سه فاز القایی سری M2QA‌ از اعضای خانواده توليدات سریM2000  شركت الکتروموتور ABB‌ است كه بر اساس  Efficiencyكلاس EU در نمايندگی اين شركت در كشور چين توليد شده است.

اين سري موتور ها ير اساس استانداردهای    IEC34, IEC34, IEC72, DIN42673, BS4999, AS1359, GB755, GB10069 و Q/JBQS27 طراحی و توليد گردیده است. عملكرد مكانيكی و الكتريكی موتورهای ABB سری M2QA در حد عالی ارزیابی گردیده است.