الكتروموتور abb 45kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-280s6a با قدرتی با 45 کیلووات در دسته موتور های ولتاژ پایین قرار می گیرد.