الكتروموتور abb 11kw / 900rpm با كد فني m2qa-160l6a است که دارای وزن 140 کیلوگرم است و در دسنه الکتروموتور های با ولتاژ پایین قرار می گیرد.