الكتروموتور abb 55kw / 900rpm با كد فني m2qa-280m6a و وزنی برابر 520 کیلوگرم در دسته موتور های ولتاژ پایین قرار می گیرد.