الكتروموتور abb 0.75kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-90s4a می باشد و با استفاده از تکنولوژی دارای کارایی بالایی می باشد.