الكتروموتور abb 22kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-200l6a است و با بهره بری از تکنولوژی روز بیشترین کارایی را دارد و در دسته الکتروموتورهای ولتاژ پایین قرار می گیرد.