الكتروموتور abb 0.1.1kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-90l6 و ولتاژ پایین با کیفیت ساخت بالا می باشد.