الكتروموتور abb 250kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-355l6a است و با توان 250 کیلووات در دسته الکتروموتور های ولتاژ پایین قرار گرفته است.