الكتروموتور abb 110kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-315l6a می باشد و با وزن بیش از یک تن در دسته موتور های ولتاژ کم قرار دارد.