الكتروموتور abb 75kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-315s6a می باشد و جنس آلمینیوم در گروه موتور های با ولتاژ پایین قرار می گیرد.