الکتروموتور ABB kw 200 / 900 rpm

الكتروموتور abb 200kw / 900rpm با كد فني m2qa-355m6b است و همچنین دارای درجه حفاظت IP55 در گروه ولتاژ پایین ها قرار می گیرد.