الكتروموتور abb 0.25kw / 900rpm با كد فني m2qa-71m6a در گروه الکتروموتور با ولتاژ کم می باشد و از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است.