الكتروموتور abb 90kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-315m6a است و با بهره بری از تکنولوژی به روز از کاربردی ترین الکتروموتور ها محسوب می شود.