الکتروموتور ABB kw 0.18 / 900 rpm

الكتروموتور abb 0.18kw / 900rpm با كد فنی m2qa-71m6a دارای بهره وری 55 درصد می باشد.