الكتروموتور abb 18.5kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-200l6b می باشد وبا توانی برابر 18/5 کیلو وات در دسته الکتروموتور های با ولتاژ پایین قرار می گیرد.