الكتروموتور abb 160kw / 900rpm دارای كد فني m2qa-355m6a می باشد و با متریالی از جنس آلمینیوم در گروه الکتروموتور های با ولتاژ پایین قرار می گیرد.