• گشتاور خروجی از 45 تا 12000 نیوتن
  • توان ورودی از  0.08 تا 213 کیلووات
  • ضریب نسبت دنده ها از 2.6 تا 1481
  • شروع قیمت از 5.800.000