کد فنی : HCI444D

تیپ موتور HCI444D

دارای توان دائم 240KW  و  300kva