ژنراتور استمفورد300kva تیپ موتور HCI444D

کد فنی : HCI444D

این ژنراتور با تیپ موتور HCI444D دارای توان دائم 240KW  و  300kva می باشد .