• گشتاور از 13 تا 7000 نیوتن
  • ورودی از 0.04 تا 75 کیلووات
  • نسبت دنده ها از 7 تا 10000
  • قیمت از 1.970.000