• گشتاور خروجی : 70 تا 900 نیوتن
  • توان ورودی موتور : 0.06 تا 7.5 کیلووات
  • ضریب تبدیل از 3.7 تا 398
  • قیمت از 1.050.000