• ساخت کشور آلمان
  • دامنه گشتاور خروجی 200 تا 80000 نیوتن
  • دامنه توان موتور 1 تا 300 کیلووات
  • دارای حجم کوچک مناسب برای فضاهای محدود
  • شروع قیمت از 4.100.000 تومان