• ساخت کشور ایتالیا
  • گشتاور خروجی از 21 تا 651 نیوتن بر متر
  • سرعت خروجی از 14 تا 280 دور بر دقیقه
  • پوشش آلمینیومی یکدست
  • قیمت از 1.350.000 تومان