• ساخت کشور ترکیه
  • میزان توان ورودی از 0.06 تا 37 کیلووات
  • گشتاور خروجی از12 تا 2268 نیوتن بر متر
  • دور خروجی از 14 تا 200
  • قیمت از 480.000 تومان