• ساخت کشور ایتالیا
  • دارای یاتاقان بندی مناسب
  • قابل استفاده در کار های فوق سنگین
  • دامنه گشتاور از 100 تا 14000 نیوتن بر متر
  • نسبت تبدیل از 5.4 تا 1715
  • میزان توان ورودی از 0.08 تا 260
  • شروع قیمت در فروشگاه توان صنعت از 3.800.000