• ساخت کشور چین
  • میزان توان ورودی از 0.09 تا 75 کیلووات
  • ضریب تبدیل از 7.5 تا 100
  • ضخامت شافت 11 تا 50 میلیمتر
  • قیمت از 790.000 تومان