• ضریب تبدیل 7.5 تا 100
  • گشتاور خروجی ۵ تا ۱۰۰۰ نیوتن‌
  • توان ورودی 0.06 تا 7.5 KW
  • قطر شفت 14-60 mm
  • قیمت 2.450.000