• ساخت کشور آلمان
  • ضریب تبدیل 3.80 الی 403.86
  • گشتاور خروجی 150 الی 20.000 نیوتن
  • حهت اطلاع از قیمت تماس حاصل بفرمایید