کمپانی Siti در سال ۱۹۶۷ توسط فیلیپو گورا در ایتالیا تاسیس شد. این کمپانی در حال حاضر با سابقه نزدیک به نیم قرن در زمینه گیربکس سازی یکی از پیشگامان این عرصه است. تمامی مراحل ساخت گیربکس در کمپانی Siti توسط خود این کمپانی صورت می گیرد از این رو تولید گیربکس این کمپانی با فرآیند کنترل مناسب و دقیق صورت می گیرد که سبب ساخت گیربکس هایی با کیفیتی جهانی می گردد.