• ضریب تبدیل 3.77 الی 281.71
  • گشتاور 87 الی 18.000 نیوتن
  • توان ورودی 0.12 الی 200 KW
  • محدوده قیمت از 1.900.000