• گشتاور 140 الی 14000 نیوتن
  • توان ورودی 0.17 تا 125 KW
  • ضریب تبدیل 6.4 تا 2188
  • قیمت از 5.300.000