اینورتر اینوت1.5KW CHE100 ورودي تك فاز

INVT CHE100

– كنترل برداري بدون سنسور(SVC) و كنترل V/F
– كنترل برداري پيشرفته بدون سنسور با استفاده از DSP
– اتو تيونينگ پارامتر هاي موتور بصورت استاتيك و ديناميك جهت كنترل برداري بهتر و مطلوب تر
– ظرفيت اضافه بار : 60 ثانيه با 150 درصد جريان نامي و 10 ثانيه با 180 درصد جريان نامي
– گشتاور راه اندازي : 150 درصد جريان نامي در فركانس 0.5 هرتز(SVC)
– طراحي با داكت هواي مستقل
– داراي رنج تنظيم سرعت 1:100(svc)
– داراي فركانس كرير 0.5 تا 15 كيلوهرتز

کاربری : صنايع نساجي، ماشين آلات چاپ و رنگرزي، فيبرهاي شيميايي،ساخت كاغذ،ماشين كشش سيم،ماشين ساخت اكسيژن،هواساز،ماشين ابزار،كمپرسور هوا،صنايع كاشي و سراميك

over load : 60s with 150% of rated current, 10s with 180% of rated current