کد فنی : SK 160 WB

ژنراتور با تیپ موتور SK 160 WB

دارای توان دائم 32KW  و  40kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور40kva Ital Motors تیپ موتور SK 160 WB