کد فنی : SK 160 LB

ژنراتور با تیپ موتور SK 160 LB

دارای توان دائم 24KW  و  30kva

دریافت کاتالوگ ژنراتور30kva Ital Motors تیپ موتور SK 160 LB