7- نياز به ترمز دائمي در قطع برق

ديگر پارامتر قابل تامل در انتخاب درايو سرو، موضوع نياز به ترمز دائمي در زمان قطع برق مي باشد. در بعضي كاربرد ها لازم است كه پس از قطع برق تغذيه اینورتر، محور هيچ گونه حركتي نداشته باشد. اما در بعضي موارد مانند محور هاي عمودي كه پس از قطع برق ممكن است وزن محور، آن را به سمت پايين حركت دهد كه موجب تصادفات ماشين آلات و خطرات بعدي شود، جهت جلوگيري از اين آسيب ها استفاده از موتور های ترمز دار مناسب ترين و ساده ترين راه حل مي باشد.
موتور هاي ترمز دار داراي ترمز DC 24 V‌ ديسكي مغناطيسي مي باشند كه در حالت قطع برق، نيروي معادل گشتاور الکتروموتور براي جلوگيري از حركت موتور را ايجاد مي كند و با وصل برق غير فعال مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید