دیگر پارامتر قابل تامل در انتخاب درایو سرو، موضوع نیاز به ترمز دائمی در زمان قطع برق می باشد. در بعضی کاربرد ها لازم است که پس از قطع برق تغذیه اینورتر، محور هیچ گونه حرکتی نداشته باشد. اما در بعضی موارد مانند محور های عمودی که پس از قطع برق ممکن است وزن محور، آن را به سمت پایین حرکت دهد که موجب تصادفات ماشین آلات و خطرات بعدی شود، جهت جلوگیری از این آسیب ها استفاده از موتور های ترمز دار مناسب ترین و ساده ترین راه حل می باشد.
موتور های ترمز دار دارای ترمز DC 24 V‌ دیسکی مغناطیسی می باشند که در حالت قطع برق، نیروی معادل گشتاور الکتروموتور برای جلوگیری از حرکت موتور را ایجاد می کند و با وصل برق غیر فعال می شود.