2- اهميت گشتاور لحظه اي مورد نياز در انتخاب سرو موتور

دومين پارامتر مهم در انتخاب يك سرو موتور مناسب، توجه به گشتاور مورد نياز با توجه به گشتاور نامي موتور مي باشد. گشتاور يكي از پارامتر هاي مهم در انتخاب سرو موتور بوده و در صورتي كه موتور انتخاب شده نتواند گشتاور مورد نياز سيستم را تامين كند، باعث بروز مشكلاتي در سيستم مي شود. در اكثر موارد براي رفع اين اشكالات بايد الکتروموتور را با يك رنج تواني بالاتر جايگزين نمود كه مستلزم صرف وقت و هزينه مازاد مي باشد. براي انتخاب موتور براي يك بار مشخص بايد قوانين زير رعايت شود:

  • گشتاور نامي موتور> گشتاور نامي مورد نياز
  • ماكزيمم گشتاور موتور > مامزيمم گشتاور لحظه اي مورد نياز
  • اينرسي اوليه بار< 6 برابر اينورسي اوليه روتور موتور براي موتور هاي سري EMG/EML/EMB
  • اينرسي اوليه بار < 20 برابر اينرسي اوليه روتور براي موتور هاي سري EMJ

 لیست قیمت سرو موتور

کاتالوگ سرو موتور

دیدگاهتان را بنویسید