بسیار پیش آمده که موتور سه فازی دارای کاربری سبک در اختیار ما می باشد، ولی به دلیل اتصال به شبکه تک فاز استفاده از این نوع موتور امکانپذیر نمی باشد. در این حالت می توان با استفاده از یک خازن نوع روغنی (بدلیل حضور استفاده مستمر در مدار) موتور سه فاز را در شبکه برق تک فاز راه اندازی کرد.

البته به دلیل اینکه قدرت موتور در این شبکه به ۷۰ تا ۸۰ درصد قدرت نامی موتور می رسد، از این روش صرفا در الکتروموتور های  تا توان ۱ کیلوات استفاده می شود.

مقدار این خازن برای هر کیلووات در شبکه برق تک فاز برابر ۷۰ میکرو فاراد در نظر گرفته می شود.

طریقه ی نصب   خازن

طریقه نصب خازن
طریقه نصب خازن

نکته: فاز و نول ۱۸۰ درجه اختلاف فاز دارند

برای تغییر جهت چرخش الکتروموتور در این حالت کافی است جای فاز و نول در دو طرف خازن عوض شود.

کاتالوگ الکتروموتور

لیست قیمت الکتروموتور