کد فنی VTB280M-4

الکتروموتور سه فاز ومات 90kw/1500rpm سری VTB