کد فنی VTB280S-4

الکتروموتور سه فاز ومات 75kw/1500rpm سری VTB