الکتروموتور سه فاز ومات 22kw/900rpm vtb

کد فنی VTB225M-8

الکتروموتور سه فاز ومات 22kw/900rpm سری VTB