اینورتر دلتا VL 15kw سه فاز

اينورترdelta vfd-vl 15kw ورودي سه فاز كد  VFD-150-VL-43

درايو سري VFD-VL توليدي شركت دلتا، درايو با كاربردي خاص در آسانسور مي باشد.در طراحي اوليه اين درايو و پارامتر هاي پيش فرض در نظر گرفته شده، استفاده از اين مدل در تابلوي آسانسور هاي قديمي،‌آسانسور هاي هيدروليكي و آسانسور هاي مخصوص بالا بردن ماشين(پاركينگ هاي آسانسوري خودرو) فراهم گرديده است.